ODRŽAVANJE MJESNOG GROBLJA

Na temelju Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Borovo EKO-DUNAV d.o.o za komunalno gospodarstvo obavlja poslove upravljanja na Mjesnom groblju u Borovu.

U okviru upravljanja Mjesnim grobljem Borovo obavljamo slijedeće usluge:

- Održavanje groblja (održavanje zelenih površina, košnja zelenih površina, održavanje ukrasnog raslinja, zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće pratećih građevina na groblju, održavanje staza)

- Prodaja grobnih mjesta

- Organizacija sahrana

- Ekshumacije

UPUTE KAKO POSTUPITI U SLUČAJU SMRTNOG SLUČAJA