GOSPODARENJE OTPADOM - SAKUPLJANJE I ODVOZ OTPADA

Sukladno Odluci o o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Borovo, tvrtka EKO-DUNAV d.o.o. obavlja redovito sakupljanje komunalnog otpada pravnih i fizičkih osoba s područja Općine Borovo jedan puta tjedno, sukladno utvrđenom rasporedu odvoza otpada. Miješani komunalni otpad individualnih domaćinstava I pravnih osoba sakuplja se isključivo putem spremnika sa logotipom tvrtke EKO-DUNAV d.o.o besplatno dodijeljenih korisnicima usluge. Na utvrđeni dan odvoza otpada, spremnike za otpad potrebno je postaviti ispred kuće na javnu površinu u blizini kolnika do 07:00 sati ujutro, na način da ne ometa promet.

EKO-DUNAV d.o.o. obavlja sakupljanje I odvoz papira I plastične ambalaže jedan put mjesečno sa kućnog praga. Odvoz papira se organizira posljednji ponedjeljak u mjesecu, odvoz plastične ambalaže posljednji utorak u mjesecu.Preuzimanje spremnika za otpad korisnici mogu učiniti isključivo osobnim dolaskom u tvrtku EKO-DUNAV d.o.o., svakog radnog dana u periodu od 07:00 do 15:00sati.

RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

SRIJEDA: Crepulje, desna i lijeva strana Glavne i Školske ulice do ulice Ive Andrića, ulica Braće Mišljenović, Slobode, Dunavska, Trg palih boraca, Branka Radičevića, Ive Lole Ribara, Vinogradska, Veselina Stojakovića, Ruže Stojanović i Ive Andrića.

ČETVRTAK: Školska ulica od ulice Ive Andrića prema Ozrenskoj ulici lijeva i desna strana, Ozrenska ulica lijeva i desna strana, Đure Pucara, Augusta Cesarca, Petra Kočića, Nikole Tesle, Đorđa Sremca, Nikole Kovačevića, Grobljanska, dio Ratraske od Augusta Cesarca do Bulićeve, Željeznička i Bulićeva.

PETAK: Partizanska, Gajićeva, Sremska, Radnička, Mala, Vladimira Nazora, Nova, Ratarski odvojak i Ratarska od Bulićeve do ulaska u mjesto te Mjesno groblje Borovo.

Eko Dunav letak komunalni otpad 2020