Zaprimljeno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

Dana 25.01.2022. godine komunalno poduzeće EKO-DUNAV d.o.o. zaprimilo je  komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada nabavljeno kroz EU projekt "Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada". Vrijednost komunalnog vozila iznosi 1.634 000,00 kn sa PDV-om, a EU sufinancira 85% vrijednosti nabave kroz Kohezijski fond. Komunalno vozilo namijenjeno je prikupljanju odvojeno prikupljenog otpadnog kartona, papira i plastike koji nastaju na području Općine Borovo.