RASPORED ODVOZA OTPADA ZA VRIJEME BLAGDANA

TERMINI KADA SE OTPAD NE ODVOZI ZBOG BLAGDANA ILI PRAZNIKA

 

NEMA ODVOZA                                                ZAMJENSKI ODVOZ

06.01.2022.                                                       04.01.2022.

07.01.2022.                                                       04.01.2022.

16.06.2022.                                                       17.06.2022.

22.06.2022.                                                       21.06.2022.

05.08.2022.                                                       04.08.2022.

18.11.2022.                                                       17.11.2022.